Kategorie

Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego: SocTech Sp. z o.o. ul. Metalowa 6, 10-603 Olsztyn lub mailowo na adres: soctech@wp.pl . W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

 

REGULAMIN SKLEPU SOCTECH.PL


1. Sklep Internetowy www.soctech.pl (dalej zwany Sklepem) prowadzony jest przez SocTech Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul. Metalowa 6 wpisaną przez Sąd Rejonowy w Olsztynie do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000190674, bądącą zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług  NIP7393393051.   Sklep umożliwia za pośrednictwem sieci internet  zakup towarów prezentowanych na stronie www.soctech.pl.

 

2. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej (dalej nazywana Klientem).

  

3. Oferowane przez Sklep towary pochodzą od renomowanych producentów i dostawców, a podawane dane techniczne pochodzą z materiałów przez nich dostarczanych. Na życzenie Klienta  dostarczamy odpowiednie Deklaracje Zgodności bądź Atesty.

Większość oferowanych towarów znajduje się w magazynie. Wszyskie ceny są cenami detalicznymi wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.

 Ceny oraz opisy towarów umieszczone na stronach Sklepu są tylko informacją handlową a nie ofertą, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Są one wiążące (na potrzeby konkretnej umowy) dopiero po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego. Umowę uważa się za zawartą w momencie potwierdzenia przez Sklep przyjęcia zamówienia.

Klienci mają prawo do ubiegania się o indywidualne systemy upustów i rabatów. Do cen zakupu doliczany jest koszt dostawy. W przypadku braku części lub całości zamówionego towaru w magazynie Sklep Internetowy niezwłocznie powiadomi o tym Kupującego, jeżeli Kupujący uiścił zapłatę za towar, zwróci mu całą otrzymaną sumę lub ustali z Kupującym inny termin dostawy.

SocTech Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Zmienione warunki Regulaminu zostaną udostępnione na stronie internetowej Sklepu w zakładce Regulamin i będą dotyczyć jedynie umów zawartych po opublikowaniu tych zmian. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

1. Procedura sprzedaży

Aby złożyć zamówienie nie trzeba dokonywać rejestracji. Konieczne jest wypełnienie formularza z danymi adresowymi oraz akceptacja regulaminu sklepu. Klienci zarejestrowani mogą obserwować status swojego zamówienia, przeglądać historię i szczegóły zamówień.

Po złożeniu zamówienia na podany adres email Kupujący dostaje potwierdzenie o przyjęciu zamówienia.
Ze względu na dużą różnorodność materiału, jego nietypowość Sklep Internetowy, zastrzega sobie możliwość ustalenia końcowych warunków złożonego zamówienia w formie telefonicznej. Standardowo wysyłka materiałów znajdujących się na stanie magazynowym następuje w ciągu dwóch do siedmiu dni od momentu potwierdzenia przyjęcia złożonego zamówienia za pobraniem lub w ciągu dwóch do siedmiu dni od momentu wpłynięcia na konto pieniędzy w przypadku dokonania przedpłaty bądź dokonania potwierdzenia wpłaty przez DotPay.

2. Sposoby płatności

Pobranie Dla zamówień do kwoty 1000 PLN (brutto) Kupujący płaci Kurierowi przy odbiorze towaru.

Przedpłata na konto Możliwa jest dla zamówień do kwoty 1000 PLN (brutto), a obowiązkowa dla zamówień powyżej 1000 PLN (brutto). SocTech Sp. z o.o. posiada konto o numerze 85 1140 2017 0000 4602 0345 8429 w mBank S.A. Bankowość Detaliczna.

Płatność online poprzez system DotPay (dotpay.pl). Rozliczenia transakcji kartą kredytową i eprzelewem. Płatności realizowane dla zamówień do 1000 PLN (brutto).

3. Punkt wydań

Istnieje możliwość osobistego odbioru zakupionego towaru w punkcie wydań pod adresem:

SocTech Sp. z o.o.,
10-603 Olsztyn,
ul. Metalowa 6

czynne pn.pt.od 8.00 do 16.00.

4. Dokumenty

Do każdego realizowanego zamówienia wystawiany jest paragon (dla osoby fizycznej) lub Faktura VAT (dla Firmy).

5. Dostawa

Zamówione towary dostarczane są wyłącznie na terytorium Polski.
Towar dostarczają firmy kurierskie. Koszt dostawy towaru pokrywa wyłącznie Kupujący.
Całkowity koszt dostawy jest uzależniony od wagi i rozmiaru nabywanego towaru.

Koszt wysyłki towaru o gabarytach większych niż standardowy (przesyłka standardowa to taka kiedy suma długości i obwodu wynosi nie więcej niż 300 cm. Obwód liczymy: (2 x szerokość) + (2 x wysokość). Waga paczki nie może być większa niż 30 kg) określany jest indywidualnie do każdego zamówienia.

  Przed odebrniem przesyłki od Kuriera należy sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. Jeśli opakowanie nosi znamiona uszkodzenia lub otwierania, przesyłki nie należy przyjmować. W takim wypadku Kupujący powinien, w obecności Kuriera, sporządzić protokół szkody i skontaktować się jak najszybciej ze sprzedającym, w celu wyjaśnienia sprawy oraz odnotowania zdarzenia.        

7. Reklamacje i zwrot towaru

Sprzedający ponosi odpowiedzialność przez dwa lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku i pozostałymi stosownymi przepisami prawa.

  • W przypadku niezgodności towaru z umową, pismo określające niezgodność oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązania, należy przesłać na adres Sprzedającego.
  • W okresie czternastu dni od odebrania zamówionego towaru, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Sprzedający w ciągu pięciu dni dokona zwrotu pieniędzy na wskazane przez Klienta konto bankowe.

 Wzór Oświadczenia Kupującego o zwrocie towaru: Oświadczam, że rezygnuję z zakupionego, w firmie SocTech Sp. z o.o. z siedzibą w 10-603 Olsztyn, ul. Metalowa 6, towaru do faktury o numerze ..... (proszę wpisać nr wystawionej Kupującemu faktury).

Data i podpis Kupującego.

8. Postanowienia końcowe.

Różnice między wyglądem towaru prezentowanego na stronie internetowej Sklepu Internetowego, a wyglądem dostarczonego towaru, takie jak np. odcień towaru, proporcje towaru etc. nie stanowią podstawy do reklamacji towaru.

Wszystkie prezentowane na stronie Sklepu Internetowego firmy Soc-Tech Sp. z o.o. towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą byc zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

  • Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
  • Sprzedający zapewnia Klientowi poprawność działania sklepu internetowego w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu mivo.pl , należy je wszystkie wyłączyć.
  • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

 

Wszelką korespondencję prosimy kierować na adres:

SocTech Sp.zo.o., 10603
Olsztyn, ul. Metalowa 6

lub drogą elektroniczną: soctech@wp.pl lub soctech@go3.pl .
Do złożenia zamowienia w Sklepie Internetowym konieczna jest pełna akceptacja niniejszego regulaminu.


Koszyk  

Brak produktów

0,00 zł Dostawa
0,00 zł Razem

Koszyk

Realizuj zamówienie