Kategorie

Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego: SocTech Sp. z o.o. ul. Metalowa 6, 10-603 Olsztyn lub mailowo na adres: soctech@wp.pl . W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

 

REGULAMIN SKLEPU SOCTECH.PL


1. Sklep Internetowy www.soctech.pl (dalej zwany Sklepem) prowadzony jest przez SocTech Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul. Metalowa 6 wpisaną przez Sąd Rejonowy w Olsztynie do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000190674, bądącą zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług  NIP7393393051.   Sklep umożliwia za pośrednictwem sieci internet  zakup towarów prezentowanych na stronie www.soctech.pl.

 

2. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej (dalej nazywana Klientem).

  

3. Oferowane przez Sklep towary pochodzą od renomowanych producentów i dostawców, a podawane dane techniczne pochodzą z materiałów przez nich dostarczanych. Na życzenie Klienta  dostarczamy odpowiednie Deklaracje Zgodności bądź Atesty.

Większość oferowanych towarów znajduje się w magazynie. Wszyskie ceny są cenami detalicznymi wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.

 Ceny oraz opisy towarów umieszczone na stronach Sklepu są tylko informacją handlową a nie ofertą, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Są one wiążące (na potrzeby konkretnej umowy) dopiero po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego. Umowę uważa się za zawartą w momencie potwierdzenia przez Sklep przyjęcia zamówienia.

Klienci mają prawo do ubiegania się o indywidualne systemy upustów i rabatów. Do cen zakupu doliczany jest koszt dostawy. W przypadku braku części lub całości zamówionego towaru w magazynie Sklep Internetowy niezwłocznie powiadomi o tym Kupującego, jeżeli Kupujący uiścił zapłatę za towar, zwróci mu całą otrzymaną sumę lub ustali z Kupującym inny termin dostawy.

SocTech Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Zmienione warunki Regulaminu zostaną udostępnione na stronie internetowej Sklepu w zakładce Regulamin i będą dotyczyć jedynie umów zawartych po opublikowaniu tych zmian. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

1. Procedura sprzedaży

Aby złożyć zamówienie nie trzeba dokonywać rejestracji. Konieczne jest wypełnienie formularza z danymi adresowymi oraz akceptacja regulaminu sklepu. Klienci zarejestrowani mogą obserwować status swojego zamówienia, przeglądać historię i szczegóły zamówień.

Po złożeniu zamówienia na podany adres email Kupujący dostaje potwierdzenie o przyjęciu zamówienia.
Ze względu na dużą różnorodność materiału, jego nietypowość Sklep Internetowy, zastrzega sobie możliwość ustalenia końcowych warunków złożonego zamówienia w formie telefonicznej. Standardowo wysyłka materiałów znajdujących się na stanie magazynowym następuje w ciągu dwóch do siedmiu dni od momentu potwierdzenia przyjęcia złożonego zamówienia za pobraniem lub w ciągu dwóch do siedmiu dni od momentu wpłynięcia na konto pieniędzy w przypadku dokonania przedpłaty bądź dokonania potwierdzenia wpłaty przez DotPay.

2. Sposoby płatności

Pobranie Dla zamówień do kwoty 1000 PLN (brutto) Kupujący płaci Kurierowi przy odbiorze towaru.

Przedpłata na konto Możliwa jest dla zamówień do kwoty 1000 PLN (brutto), a obowiązkowa dla zamówień powyżej 1000 PLN (brutto). SocTech Sp. z o.o. posiada konto o numerze 85 1140 2017 0000 4602 0345 8429 w mBank S.A. Bankowość Detaliczna.

Płatność online poprzez system DotPay (dotpay.pl). Rozliczenia transakcji kartą kredytową i eprzelewem. Płatności realizowane dla zamówień do 1000 PLN (brutto).

3. Punkt wydań

Istnieje możliwość osobistego odbioru zakupionego towaru w punkcie wydań pod adresem:

SocTech Sp. z o.o.,
10-603 Olsztyn,
ul. Metalowa 6

czynne pn.pt.od 8.00 do 16.00.

4. Dokumenty

Do każdego realizowanego zamówienia wystawiany jest paragon (dla osoby fizycznej) lub Faktura VAT (dla Firmy).

5. Dostawa

Zamówione towary dostarczane są wyłącznie na terytorium Polski.
Towar dostarczają firmy kurierskie. Koszt dostawy towaru pokrywa wyłącznie Kupujący.
Całkowity koszt dostawy jest uzależniony od wagi i rozmiaru nabywanego towaru.

Koszt wysyłki towaru o gabarytach większych niż standardowy (przesyłka standardowa to taka kiedy suma długości i obwodu wynosi nie więcej niż 300 cm. Obwód liczymy: (2 x szerokość) + (2 x wysokość). Waga paczki nie może być większa niż 30 kg) określany jest indywidualnie do każdego zamówienia.

  Przed odebrniem przesyłki od Kuriera należy sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. Jeśli opakowanie nosi znamiona uszkodzenia lub otwierania, przesyłki nie należy przyjmować. W takim wypadku Kupujący powinien, w obecności Kuriera, sporządzić protokół szkody i skontaktować się jak najszybciej ze sprzedającym, w celu wyjaśnienia sprawy oraz odnotowania zdarzenia.        

7. Reklamacje i zwrot towaru

Sprzedający ponosi odpowiedzialność przez dwa lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku i pozostałymi stosownymi przepisami prawa.

  • W przypadku niezgodności towaru z umową, pismo określające niezgodność oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązania, należy przesłać na adres Sprzedającego.
  • W okresie czternastu dni od odebrania zamówionego towaru, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Sprzedający w ciągu pięciu dni dokona zwrotu pieniędzy na wskazane przez Klienta konto bankowe.

 Wzór Oświadczenia Kupującego o zwrocie towaru: Oświadczam, że rezygnuję z zakupionego, w firmie SocTech Sp. z o.o. z siedzibą w 10-603 Olsztyn, ul. Metalowa 6, towaru do faktury o numerze ..... (proszę wpisać nr wystawionej Kupującemu faktury).

Data i podpis Kupującego.

8. Postanowienia końcowe.

Różnice między wyglądem towaru prezentowanego na stronie internetowej Sklepu Internetowego, a wyglądem dostarczonego towaru, takie jak np. odcień towaru, proporcje towaru etc. nie stanowią podstawy do reklamacji towaru.

Wszystkie prezentowane na stronie Sklepu Internetowego firmy Soc-Tech Sp. z o.o. towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą byc zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

  • Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
  • Sprzedający zapewnia Klientowi poprawność działania sklepu internetowego w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu mivo.pl , należy je wszystkie wyłączyć.
  • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

 

Oświadczenie o ochronie danych i wyrażenie zgody na wykorzystanie danych przez www.soctech.pl

Ochrona danych jest kwestią zaufania, a zaufanie użytkowników jest dla nas bardzo ważne. Aby podczas wizyty na naszej stronie użytkownicy czuli się bezpiecznie, przy przetwarzaniu danych osobowych ściśle przestrzegamy postanowień ustawowych. W tym miejscu chcielibyśmy poinformować o naszych zasadach gromadzenia i wykorzystania danych. Poniższe oświadczenie o ochronie danych informuje o tym, jakie dane użytkowników są gromadzone na naszych stronach internetowych oraz które z tych danych w jaki sposób są przetwarzane, a także do kogo należy się zwrócić w sprawach z tym związanych.

1. Podmiot odpowiedzialny i prawa użytkownika

Podmiotem odpowiedzialnym za gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych w rozumieniu federalnej ustawy o ochronie danych jest Soc-Tech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwana dalej: Soc-Tech). Jako podmiot odpowiedzialny firma Soc-Tech jest dostępna pod podanymi poniżej danymi kontaktowymi:

- Pocztą pod adresem: Soc-Tech Sp. z o.o., 10-603 Olsztyn, ul. Metalowa 6

- Telefonem: 89 533 83 83, 89 533 83 84

- Pocztą elektroniczną: soctech@wp.pl, soctech@go3.pl

Użytkownik może w każdej chwili nieodpłatnie uzyskać informacje na temat swoich danych, które są u nas zapisane, a także skorzystać ze swojego prawa do korekty, blokady lub usunięcia swoich danych. W tym celu należy skorzystać z wymienionych powyżej danych kontaktowych.

Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na przetwarzanie lub wykorzystanie swoich danych przez Soc-Tech według niniejszych postanowień o ochronie danych w całości lub w odniesieniu do poszczególnych działań, może on zgłosić swój sprzeciw pocztą elektroniczną, telefonicznie lub listem, także korzystając z wymienionych danych kontaktowych.

2. Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych

Dane osobowe to dane dotyczące rzeczowych lub osobistych powiązań określonej lub możliwej do określenia osoby fizycznej. Należą do nich przykładowo imię i nazwisko, numer telefonu, adres oraz wszystkie dane podstawowe, które użytkownik podał nam podczas rejestracji i tworzenia konta klienta.

2.1 Konto klienta Dla każdego klienta, który rejestruje się na naszej stronie przy użyciu funkcji „Utwórz konto”, zakładamy konto klienta, tzn. chroniony hasłem bezpośredni dostęp do zapisanych u nas danych podstawowych użytkownika. Użytkownik może tutaj między innymi zobaczyć swoje zrealizowane, będące w trakcie realizacji i ostatnio wysłane zamówienia lub zarządzać swoimi danymi osobowymi.

2.1.1 Utworzenie konta klienta

Podczas rejestracji konta klienta należy obowiązkowo podać następujące dane (informacje wymagane):

- adres e-mail

- hasło

- imię

- nazwisko

- płeć

- zgoda na oraz postanowienia o ochronie danych

Adres do faktury i adres dostawy należy podać dopiero wówczas, gdy zostanie złożone zamówienie. W celu realizacji zamówienia potrzebne nam jest prawidłowe imię i nazwisko, dane adresowe i dane dotyczące płatności. Adres e-mail użytkownika jest nam potrzebny, abyśmy mogli potwierdzić wpłynięcie zamówienia i jego wysłanie, a także ogólnie w celu komunikacji z użytkownikiem. Ponadto adres e-mail użytkownika wykorzystujemy do identyfikacji (jako nazwa przy logowaniu), gdy użytkownik loguje się na swoim koncie klienta.

2.2 Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych użytkownika

Gromadzimy, zapisujemy i przetwarzamy dane użytkownika w ramach obsługi zakupów, łącznie z ewentualnymi późniejszymi rękojmiami, w celu realizacji naszych usług, na potrzeby administracji technicznej, dla własnych celów marketingowych (więcej na ten temat w punkcie 2.3) oraz w celu zapobiegania czynom zabronionym i oszustwom. Dane osobowe użytkowników są przekazywane osobom trzecim jedynie wówczas, gdy jest to dozwolone przepisami, łącznie z celami związanymi z realizacją umowy lub rozliczenia, do celów marketingowych lub w razie uprzedniej zgody użytkownika. Przykładowo w ramach obsługi zamówienia współpracujący z nami usługodawcy (np. przewoźnik, firma logistyczna, banki) otrzymują niezbędne dane w celu realizacji zamówienia i zlecenia. Przekazane w ten sposób dane usługodawcy mogą wykorzystać wyłącznie w celu realizacji swojego zadania.

2.3 Wykorzystanie danych użytkownika do celów reklamowych

Oprócz przetwarzania danych w ramach obsługi zakupu w serwisie Soc-Tech wykorzystujemy dane użytkownika także do następujących celów: aby stale optymalizować zakupy użytkownika w ramach przyjaznej dla klienta i zindywidualizowanej oferty; aby móc kontaktować się z użytkownikiem w związku z zamówieniami oraz określonymi produktami i akcjami marketingowymi; oraz aby polecać użytkownikowi produkty lub usługi, które mogą go zainteresować.

Wykorzystujemy do tego celu uzyskane informacje, na przykład potwierdzenie odbioru i przeczytania wiadomości e-mail, informacje o posiadanym przez użytkownika urządzeniu końcowym, połączeniu z Internetem, systemie operacyjnym i platformie, dacie i czasie wizyty na stronie lub obejrzanych produktach, a także informacje, jakie uzyskamy od użytkownika (łącznie z informacjami przekazanymi automatycznie lub wygenerowanymi). Dodatkowo korzystamy także z historii zamówień.

Użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się wykorzystaniu danych osobowych użytkownika do celów reklamowych w całości lub w odniesieniu do poszczególnych działań, bez obciążania go kosztami poza kosztami przekazania informacji według taryfy podstawowej. Do tego celu wystarczy zawiadomienie w formie tekstowej na wymienione w punkcie 1 dane kontaktowe (np. e-mail, list).

3. Ciasteczka (pliki cookie)

Akceptowanie plików cookie jest warunkiem umożliwiającym korzystanie z naszych stron internetowych. Jeżeli jednak użytkownik zablokuje stosowanie ciasteczek, nasza strona internetowa oraz serwis będą działać jedynie w oparciu o ograniczone funkcje.

Czym są ciasteczka (pliki cookie)?

Ciasteczka to niewielkie pliki zapisywane na nośniku danych użytkownika, służące do zapisywania przez przeglądarkę użytkownika określonych ustawień i danych w celu wymiany z naszym systemem. Istnieją dwa rodzaje ciasteczek, tak zwane ciasteczka sesyjne, które są usuwane po zamknięciu przeglądarki przez użytkownika, oraz ciasteczka tymczasowe/stałe, które są przechowywane przez dłuższy okres lub na stałe na nośniku danych użytkownika. Dzięki przechowywaniu tych plików możemy odpowiednio przygotować nasze strony internetowe i naszą ofertę pod kątem preferencji użytkownika. Ułatwia to użytkownikowi korzystanie z serwisu, przykładowo dzięki zapisaniu określonych danych użytkownika, aby nie musiał ich za każdym razem podawać.

Jakie ciasteczka wykorzystuje Soc-Tech?

Większość używanych przez nas plików cookie jest automatycznie usuwana z twardego dysku komputera użytkownika po zakończeniu sesji przeglądarki (tzw. ciasteczka sesyjne). Przykładowo ciasteczka sesyjne wykorzystywane są, aby oferować użytkownikowi funkcję koszyka na wielu stronach serwisu. Ponadto stosujemy także ciasteczka przechowywane na twardym dysku komputera użytkownika. Podczas kolejnej wizyty serwis automatycznie rozpoznaje użytkownika oraz preferowane przez niego informacje i ustawienia. Ciasteczka tymczasowe i stałe (okres przechowywania od 1 miesiąca do 10 lat) są zapisywane na twardym dysku komputera użytkownika, a po określonym czasie są automatycznie usuwane. Ciasteczka te służą do tego, aby uczynić naszą ofertę jeszcze efektywniejszą, bezpieczniejszą i bardziej przyjazną dla użytkownika. Dzięki tym plikom możliwe jest przedstawianie użytkownikowi informacji dostosowanych do jego zainteresowań. Jedynym celem ciasteczek jest możliwie jak najlepsze dostosowanie naszej oferty do oczekiwań klienta i tym samym ułatwienie mu poruszania się w naszym serwisie.

Jakie dane są zapisywane w ciasteczkach?

W ciasteczkach stosowanych przez Soc-Tech zapisywane są wyłącznie dane pseudonimizowane. Podczas aktywacji ciasteczka przypisywany jest mu numer identyfikacyjny bez przypisywania danych osobowych użytkownika do tego numeru identyfikacyjnego. Imię i nazwisko, adres IP lub podobne dane użytkownika, umożliwiające bezpośrednie przypisanie pliku cookie do użytkownika, nie są zapisywane w pliku cookie. Na podstawie technologii cookie uzyskujemy jedynie pseudonimizowane informacje, przykładowo o tym, które strony naszego sklepu użytkownik odwiedził, które produkty oglądał itp.

Jak można zablokować zapisywanie plików cookie?

W przeglądarce dostępne są ustawienia umożliwiające akceptację zapisywania ciasteczek jedynie wówczas, gdy użytkownik wyrazi na to zgodę. W ten sposób można zablokować zapisywanie ciasteczek w przyszłości. Aby zaakceptować stosowanie ciasteczek Soc-Tech, blokując jednoczenie użycie ciasteczek firm trzecich, należy w ustawieniach przeglądarki wybrać opcję „Blokowanie ciasteczek witryn zewnętrznych podmiotów”.

Z reguły na pasku menu przeglądarki internetowej poprzez funkcję pomocy można uzyskać informacje na temat odrzucania nowych i wyłączania zapisanych ciasteczek.

4. Pliki logu

Podczas każdej wizyty na stronach internetowych Soc-Tech przeglądarka internetowa udostępnia dane dotyczące zachowania użytkownika, które zapisywane są w plikach logów, tak zwanych plikach logu serwera. Zapisane w ten sposób rekordy danych zawierają następujące dane: data i godzina pobrania, nazwa otwieranej strony, adres IP, URL strony referencyjnej (adres strony, z której użytkownik został przekierowany), pobrana ilość danych, a także informacje o wersji produktu stosowanej przeglądarki internetowej.

Te rekordy danych pliku logu są przez nas poddawane analizie w celu optymalizacji oferty i tworzenia możliwie jak najbardziej przyjaznego dla użytkownika sklepu Soc-Tech, a także szybszego wykrywania i usuwania błędów oraz zarządzania wydajnością serwera. Ponadto wykorzystujemy rekordy danych pliku logu w celu ochrony przed atakami na nasz sklep Soc-Tech, np. w ramach tak zwanych ataków distributed denial of service, których celem jest zablokowanie dostępu do naszego sklepu poprzez przeciążenie zapytaniami.

5. Analiza internetowa

Aby nieustannie optymalizować i udoskonalać naszą ofertę, stosujemy tak zwane technologie trackingowe. Wykorzystujemy do tego celu usługi Google Analytics i Webtrekk.

5.1 Google Analytics

Ta strona internetowa wykorzystuje internetowe narzędzie do analizy statystyk serwisów WWW Google (Universal) Analytics firmy Google Inc. (www.google.pl). Google (Universal) Analytics stosuje metody umożliwiające analizę korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, na przykład pliki cookie, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika. Wygenerowane w ten sposób informacje dotyczące odwiedzin na tej stronie internetowej są z reguły przekazywane do serwera firmy Google w USA i tam zapisywane. W razie aktywacji funkcji anonimizacji adresów IP na tej stronie adres IP użytkownika jest skracany przez firmę Google przed jego przekazaniem na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw sygnatariuszy porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych sytuacjach do serwera firmy Google w USA przekazywany jest pełny adres IP i tam skracany. Anonimizowany adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach usługi Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Użytkownik może uniknąć przesyłania danych wygenerowanych przez plik cookie odnoszących się do korzystania przez niego ze strony internetowej (wraz z adresem IP) do Google oraz przetwarzania tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym adresem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl .

Alternatywnie można także kliknąć ten link, aby uniknąć w przyszłości zapisywania danych przez Google Analytics na tej stronie internetowej. W urządzeniu użytkownika zapisywane jest wówczas ciasteczko opt-out. Po usunięciu plików cookie należy ponownie kliknąć na link.

7. Bezpieczna transmisja danych

Dane osobowe użytkownika są przez nas przekazywane w bezpieczny sposób przy użyciu szyfrowania. Dotyczy to także procesu składania zamówienia oraz logowania klienta. Stosujemy system kodowania TLS (Transport Layer Security) lub SSL (Secure Socket Layer).

Ponadto nasze strony internetowe oraz inne systemy są zabezpieczane poprzez bieżące działania techniczne i organizacyjne przed utratą, zniszczeniem, dostępem, zmianami lub rozpowszechnianiem danych użytkowników przez osoby nieupoważnione.

 

Wszelką korespondencję prosimy kierować na adres:

SocTech Sp.zo.o., 10603
Olsztyn, ul. Metalowa 6

lub drogą elektroniczną: soctech@wp.pl lub soctech@go3.pl .
Do złożenia zamowienia w Sklepie Internetowym konieczna jest pełna akceptacja niniejszego regulaminu.


Koszyk  

Brak produktów

0,00 zł Dostawa
0,00 zł Razem

Koszyk

Realizuj zamówienie