Kategorie

Stal nierdzewna kwasoodporna

OH18N9

Gatunek 0H18N9, jest jednym z najpopularniejszych gatunków stali nierdzewnej kwasoodpornej,
może być stosowany w bardzo szerokim zakresie między innymi w:

 • przemyśle chemicznym na wymienniki ciepła, reaktory, chłodnice, kondensatory, zbiorniki,
 • rurociągi przesyłowe z rur nierdzewnych kwasoodpornych,
 • rafineriach i zakładach petrochemicznych na rurociągi przesyłowe z rur kwasoodpornych,
 • wymienniki ciepła i inne,
 • przetwórniach żywności, mleczarniach, browarach na zbiorniki, autoklawy, pasteryzatory,
 • cysterny przewozowe
 • przemyśle celulozowopapierniczym
 • na urządzenia stykające się z roztworami zasadowymi,
 • przemyśle kriogenicznym na zbiorniki ciekłych gazów, cysterny przewozowe, części
 • aparatury skraplającej,
 • konstrukcjach okrętowych i lotniczych oraz na wyposażenia statków, samolotów i wagonów
 • kolejowych.
 • dekoracjach (fasady, architektura wnętrz, wszelkiego rodzaju balustrady itp.)
 • sztućce i inne nakrycia stołowe,

Odporność na korozję stali 0H18N9
Po przesyceniu stal jest odporna na działanie:

 • atmosfery miejskiej i mniej agresywnej atmosfery morskiej,
 • środowisk utleniających, w tym kwasu azotowego o stężeniu do 55% i o temperaturze do
 • 80oC oraz wielu zimnych roztworów soli (z wyjątkiem chlorków) i większości kwasów
 • organicznych przy umiarkowanych temperaturach,
 • większości substancji organicznych, w tym żywności.

Gatunek nie jest odporny na działanie:

 • środowisk nieutleniających (np. H2S04, HCl),
 • korozji międzykrystalicznej po spawaniu, kształtowaniu na gorąco i silnym zgniocie na zimno,
 • korozji naprężeniowej w roztworach chlorków i wodorotlenków,
 • korozji wżerowej i stykowej w środowiskach zawierających halogenki.

 

Własności wytrzymałościowe i technologiczne

 • niemagnetyczność,
 • niska umowna granica plastyczności (R0,2 równe jest ok. 220 MPa),
 • bardzo dobra udarność przy temperaturach ujemnych (np. przy temperaturze —253oC jest
 • większa niż 80 J/cm2),
 • dobra ciągliwość,
 • dobra tłoczność,
 • duża skłonność do utwardzania przez zgniot (przy zgniocie R0,2 osiąga wartość od 1080 do
 • 1375 MPa),
 • dobra podatność do mechanicznego i elektrochemicznego polerowania,
 • bardzo dobra spawalność bez konieczności podgrzewania przed spawaniem; połączenie
 • spawane musi być przesycone zawsze wtedy, kiedy stal może korodować międzykrystalicznie.

1H18N9

1H18N9 Stal wysokostopowa stal nierdzewna chromowoniklowa 1.4310, X10CrNI188 PNEN 100881
Stal nierdzewna kwasoodporna w bardzo szerokim zakresie stosowana na części niespawane:

 • przemysłu chemicznego (elementy pomp, zaworów, zasuw, automatyki), zwłaszcza w
 • zakładach produkcji kwasu azotowego,
 • przemysłu rafineryjnopetrochemicznego,
 • urządzeń mleczarskich, browarniczych (armatura,
 • pompy, zawory itp.),
 • urządzeń gospodarstwa domowego (zlewozmywaki, garnki, nakrycia stołowe, maszyny
 • myjące itp),
 • architektoniczne (wykładziny fasad, ramy okienne, wystrój wnętrz itp.),
 • urządzeń komunikacyjnych (kontenery, elementy samochodów i in.).

Stal po przesyceniu jest odporna na działanie:

 • korozji międzykrystalicznej,
 • w ograniczonym zakresie — atmosfery wiejskiej i nieprzemysłowej miejskiej,
 • środowisk utleniających, w tym kwasu azotowego i jego soli, zwłaszcza nawozów
 • sztucznych.

Stal nie jest odporna na działanie:

 • środowisk nieutleniających (np. H2SO4, HCl, HF kwas
 • fluorowodorowy i inne),
 • korozji międzykrystalicznej po spawaniu, kształtowaniu na gorąco i silnym zgniocie na zimno,
 • korozji naprężeniowej w roztworach chlorków i wodorotlenków,
 • korozji wżerowej i stykowej w środowiskach zawierających halogenki.

Własności wytrzymałościowe

Stal tę charakteryzuje:

 • niemagnetyczność,
 • dość niska umowna granica plastyczności (R0,2 równa się zazwyczaj około 220 MPa, R1,0 —
 • około 260 MPa),
 • bardzo dobra udarność przy temperaturach ujemnych (np. przy temperaturze minus 253oC
 • jest większa niż 70 J/cm2
 • dobra ciągliwość
 • dobra tłoczność (tłoczność blachy 1 min Erichsena około 12 mm).
 • skłonność do utwardzania przez zgniot,
 • dobra podatność do polerowania,
 • ardzo dobra spawalność bez konieczności podgrzewania przed spawaniem; połączenie
 • spawane musi być natomiast przesycone zawsze wtedy, kiedy stal może korodować
 • międzykrystalicznie.

H17

Stal wysokostopowa nierdzewna niskowęglowa wysokochromowa H17 PN71/H86020
Stal stosowana do wyrobu części maszyn, pracujących w przemyśle kwasu azotowego, w przemysłach: mleczarskim, browarniczym, cukrowniczym, przetwórstwa warzywno owocowego a także do wyposażenie stołówek oraz w gospodarstwach domowych.

Stal odporna na korozję atmosferyczną,

 • na korozyjne działanie wód naturalnych
 • pary wodnej
  rozcieńczonych zimnych kwasów organicznych (szczawiowy, jabłkowy, octowy C2H4O2 do 5% i inne)
 • gorących oparów ropy naftowej, zwłaszcza zawierających siarkę, benzyny i innych
 • paliw
 • produktów żywnościowych (mleko, oleje jadalne, alkohole, sery itd)
 • roztworów
 • soli
 • rozcieńczonych
 • roztworów alkalicznych (wodorotlenek sodu do 20% przy temp. wrzenia do 30% w temp. normalnej; amoniak w każdym stężeniu i temperaturze)

Stal H17 jest także znacznie odporna na korozję między krystaliczną.

 • Własności mechaniczne stali H17 przy 20oC
 • Twardość w stanie surowym 200HB, w stanie zmiękczonym 126197 HB
 • Wytrzymałość na rozciąganie Rm 400630 MPa
 • Granica plastyczności Rp0,2 > 240 MPa
 • Wydłużanie A > 20 %
 • Moduł sprężystości 220 GPa
 • Najwyższa dopuszczalna temperatura pracy 800oC w stanie surowym, 800oC w stanie zmiękczonym.
  Stal w gatunku H17 jest dość dobrze spawalna, po spawaniu należy bezwzględnie zmiękczyć (
  wyżarzyć ).

Koszyk  

Brak produktów

0,00 zł Dostawa
0,00 zł Razem

Koszyk

Realizuj zamówienie